top of page

Nordstrands Blad

Work:

Verdens viktigste avis på Nordstrand

Year:

2022

Nordstrands Blad er en prisvinnende lokalavis som avdekker kritikkverdige forhold og løfter fram konsekvensene av politiske vedtak. De er rett og slett viktige for bydelen.

Radio
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
bottom of page