Nordstrands Blad

Work:

Hvis det plutselig skjer

Year:

2022

Nordstrands Blad ønsket en kampanje som viser at de er først på stedet, avdekker kritikkverdige forhold og løfter fram konsekvensene av politiske vedtak i bydelen.
Når noe skjer på Nordstrand skal refleksen være å sjekke Nordstrands Blad.

Radio
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04