top of page

KRS - Protestfestivalen

Work:

Year:

Vi fikk i oppgave fra KRS - Avisen Kristiansand å lage en helside som viser at de støtter den årlige Protestfestivalen. Svaret ble ikke én, men to annonser: en hvor KRS i Protestfestivalens ånd protesterer mot festivalen, og en for å vise at KRS alltid får frem begge sider, og dermed også støtter festivalen.
Protestfestivalen er tross alt et arrangement mot likegyldighet, og for engasjement og meningsbrytning. Rett og slett en festival som skal slippe til alle meninger.

Radio
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
bottom of page