top of page

Avisa Oslo - lansering

Work:

Byen vår, akkurat nå

Year:

2022

Avisa Oslo ble stiftet i 2020, og er Amedias storsatsing i hovedstaden. Etter et grundig innsiktsarbeide utviklet vi et kommunikasjonskonsept, som skal posisjonere Avisa Oslo som avisen som kjenner og bryr seg om byen, og som vet hva som foregår her til enhver tid.
Konseptet ble lansert med en stor utendørskampanje med skreddersydde løsninger for de ulike plasseringene. Hvert board tar for seg en nyhetssak som avisa har hatt på trykk, plassert på eller i nærheten av stedene der saken har sitt utspring.

Radio
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
bottom of page